PRODUKTY I ROZWIĄZANIA

 

Działalnością Spółki jest produkcja stalowych urządzeń technologicznych dla magazynowania substancji sypkich, cieczy i gazów zarówno w warunkach nadciśnienia, podciśnienia i ciśnienia atmosferycznego. Wykonywane urządzenia są niezbędne w procesach i instalacjach technologicznych we wszystkich dziedzinach gospodarki, np. w branży chemicznej, petrochemicznej (rafineryjnej), gazowniczej, energetycznej i hutniczej, spożywczej, medycznej, budowlanej. Spółka współuczestniczy w realizacji wielu inwestycji dostarczając na rynek szeroki asortyment specjalistycznych urządzeń technologicznych. Produkcja Spółki w znaczącej części, ze względu na uregulowania prawne unijnego rynku oraz wymogi polskiego ustawodawstwa, jest certyfikowana przez niezależne jednostki notyfikowane w dyrektywach 2009/105/WE, 94/9/WE, 97/23/WE, 2006/42/WE, 89/106/EWG na rynku unijnym oraz polski Urząd Dozoru Technicznego, w przypadku pozostałych wymogów ustawowych dotyczących rynku polskiego.       

Dodatkowo Instal Rzeszów wykonuje zaawansowane konstrukcje stalowe. Całość produkcji w tym zakresie realizowana jest na indywidualne zlecenie Klienta, wg jego projektu lub wg projektu przygotowanego przez pracownię projektową Spółki w oparciu o wskazówki i specyfikację technologiczną przedstawioną przez Zamawiającego.

 

Na poszczególnych zakładkach tej strony znajdziecie Państwo możliwości i płaszczyzny współpracy z nami.

 

Wykonanie: