Zadzwoń: +48 570 001 370
Menu

Nasza oferta

Nasza oferta

Nasza oferta

Zakład Zbiorników INSTAL Rzeszów jest Spółką produkującą wyspecjalizowane zbiorniki ciśnieniowe mające zastosowanie w stacjach uzdatniania wody, wymiennikowniach, kotłowniach, sprężarkowniach, zbiornikach do przechowywania i dystrybucji gazu LPG oraz paliw płynnych. Firma produkuje również zbiorniki bezciśnieniowe do przechowywania materiałów sypkich (silosy). Firma ma możliwość wykonywania konstrukcji stalowych o ciężarze jednostkowym do 20 000 kg.

W procesie produkcji zbiorników jednym z podstawowych zakresów technologii jest spawanie. Firma stosuje automatyczne spawanie łukiem krytym pod topnikiem (urządzenie firmy ESAB), automatyczne i

półautomatyczne spawanie w osłonie gazu(argon, dwutlenek węgla) metodą TIG, MIG, MAG. Do cięcia stali stosowane jest urządzenie plazmowe CNC oraz piła taśmowa. Przedsiębiorstwo posiada uprawnienia nadane przez UDT do produkcji zbiorników ciśnieniowych, jak również do montażu i napraw kotłów wodnych i parowych.

Przedsiębiorstwo oferuje typoszeregi urządzeń opracowanych wg własnych projektów:

 • zbiorniki do uzdatniania wody, hydrofory, filtry, zbiorniki magazynowe na wodę;

 • wymienniki rurowo – płaszczowe, wymienniki ciepła pojemnościowe, akumulatory i zasobniki ciepła;

 • zbiorniki wody gorącej;

 • zbiorniki dla sprężonego powietrza i innych gazów oraz ich mieszanin, w tym zbiorniki próżni;

 • chłodnice próbek, odmulacze, rozpreżacze kondensatu, zbiorniki zasilające, stacje odgazowania, zbiorniki kondensatu, zbiorniki zasilające;

 • zbiorniki dla instalacji przeciwpożarowych;

 • zbiorniki chemikalii – solanki, amoniaku itd.

 • sprzęgła hydrauliczne

 • zbiorniki glikolu i wody lodowej

 • zbiorniki dla przemysłu wydobywczego gazu ziemnego

 • zbiorniki paliwowe

Ponadto INSTAL Rzeszów dla wszystkich produkowanych wyrobów oferuje dodatkowe usługi; tj.;

 • spedycję,

 • montaż w miejscu posadowienia,

 • podłączenia procesowe,

 • prace izolacyjne.

W zakładzie produkcyjnym firma oferuje również usługi:

 • cięcie plazmą – urządzeniem HyPerformacc Plasma HPR 400XD;

 • cięcie mechaniczne;

 • frezowanie i toczenie;

 • obróbkę powierzchniową metodą strumieniowo-ścierną;

 • obróbkę plastyczną blach (walcowanie, gięcie);

 • spawania metodami:

– łukowe elektrodami otulonymi (111),

– łukowe w osłonie gazów metodą MIG (131) oraz TIG (141),

– łukowe drutami proszkowymi w osłonie gazów aktywnych (136),

– spawanie łukiem krytym (121) z wykorzystaniem urządzenia szwedzkiej firmy ESAB 1400A.

Specyfika działalności w zakresie obróbki stali (m.in. produkcja zbiorników) sprawia, iż oferta firmy skierowana jest głównie do firm krajowych i zagranicznych realizujących duże projekty inwestycyjne

oraz do generalnych wykonawców inwestycji budowlanych. Produkcja ma charakter jednostkowy i jest wykonywana pod konkretnie realizowane projekty i zadania inwestycyjne – ścisłe wg obliczeń i projektów jednostkowych.

Produkcja Spółki w znaczącej części, ze względu na uregulowania prawne unijnego rynku oraz wymogi polskiego ustawodawstwa, jest certyfikowana przez niezależne jednostki notyfikowane w dyrektywach 2009/105/WE, 94/9/WE, 97/23/WE, 2006/42/WE, 89/106/EWG na rynku unijnym oraz polski Urząd Dozoru Technicznego, w przypadku pozostałych wymogów ustawowych dotyczących rynku polskiego.