Zadzwoń: +48 570 001 370
Menu

Kodeks etyczny Spółki

O firmie

Kodeks etyczny Spółki

Kodeks etyczny Spółki

Kodeks etyczny Instal Rzeszów_2019 

Ze względu na dostępność do wielu informacji, planów i zamierzeń inwestycyjnych Interesariuszy naszej spółki oraz późniejszy udział w realizacji zadań inwestycyjnych dla naszych Klientów naczelną naszą zasadą jest poufność prowadzonych rozmów i ścisły nadzór w trakcie procesów przetwarzania powierzonych informacji, dokumentów oraz ich późniejsza archiwizacja – konieczna ze względu na obowiązek prowadzenia rejestru wydanych Ocen Zgodności i Dopuszczeń do użytkowania wyprodukowanych przez nas urządzeń.

Dotyczy to również otrzymywanych dokumentów aplikacyjnych i postępowań kwalifikacyjnych kandydatów do pracy w spółce Instal Rzeszów.

Nasze poglądy i wytyczne w tej sprawie zebraliśmy w wydanym i aktualizowanym corocznie Kodeksie Etycznym Spółki stanowiącym uzupełnienie naszego wewnętrznego Regulaminu Pracy.