CHŁODNICZKI DO POBIERANIA PRÓBEK

KZ-30/19

PRZEZNACZENIE

Chłodnica do pobierania próbek przeznaczona jest do bezpiecznego sprawdzenia jakości wody kotłowej, skroplin pary, wody odgazowanej i gromadzonej w zbiorniku zasilającym. Chłodniczki zasilane są wodą sieciową pracującą na ciśnienie 0,6 MPa przy temperaturze roboczej do 100°C. Ze względu na parametry schładzanego czynnika dzielą się na dwa typy: I – do chłodzenia wody odgazowanej o parametrach t=120°C, p=0,12 MPa z wężownicą wykonaną z rur miedzianych, II – do chłodzenia wody kotłowej o parametrach t=300°C, p=2,5 MPa z wężownicą wykonaną z rur stalowych.

WYKONANIE

Chłodniczki produkujemy w 2 wielkościach typu I i 2 wielkościach typu II, w oparciu o własną dokumentację koncesyjną zatwierdzoną przez UDT. Materiały użyte do produkcji chłodniczek posiadają atest hutniczy. Zabezpieczone są zewnętrznie farbą podkładową. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek przeróbek bez zgody producenta. Na życzenie zamawiającego wkład rurowy może być wykonany z rur kwasoodpornych.

ZAMAWIANIE

W zamówieniu należy podać nazwę zbiornika, jego wielkość oraz typ wykonania, np.: „Chłodniczka do pobierania próbek typ I Dn=200 mm”, oznacza chłodniczkę o średnicy Dn=200 mm, pojemności V=24 dm3 na ciśnienie do 0,6 MPa, z wężownicą z rur miedzianych, przeznaczoną do chłodzenia wody odgazowanej.

DODATKOWE INFORMACJE

Termin dostawy należy uzgodnić indywidualnie. Przy zamawianiu sprawdzić aktualność danych technicznych. Na życzenie klienta, istnieje możliwość zmiany podstawowych parametrów zbiorników (np. rozstawu króćców, dopuszczalnego ciśnienia lub temperatury, itp.) po wcześniejszej konsultacji z projektantem.

ZBIORNIKI WYRÓWNAWCZE SPRĘŻONEGO POWIETRZA