Filtry pośpieszne zamknięte pionowe typ I Ø 400 – Ø 800

KZ-03/19

PRZEZNACZENIE

Filtry pośpieszne zamknięte stosowane są w procesach uzdatniania wody do mechanicznego oczyszczania wody z drobnych zanieczyszczeń.
Wypełniane są materiałem filtracyjnym na płycie uzbrojonej w dysze filtracyjne dobierane indywidualnie przez projektanta. Pracują na ciśnienie do 0,6 MPa i w temperaturze do 50°C. Podlegają odbiorowi UDT.

WYKONANIE

Filtry pospieszne zamknięte typ I produkujemy w 8 wielkościach w oparciu o własną dokumentację koncesyjną zatwierdzoną przez UDT. Wykonywane są do ustawienia na ziemi na trzech nogach. Materiały użyte do produkcji zbiorników posiadają atesty hutnicze. Ze względu na usytuowanie włazów zasypowych (względem króćca 2) produkujemy filtry w dwóch wersjach:
 wykonanie prawe – włazy zasypowe po prawej stronie,
 wykonanie lewe – włazy zasypowe po lewej stronie.
Ze względu na zabezpieczenie powierzchni wykonujemy filtry w dwóch wersjach:
 wersja A – pow. zewnętrzne zabezpieczone przed korozją podkładem miniowym,
pow. wewnętrzne mogą być dodatkowo pokryte farbą epoksydową dwuskładnikową z atestem PHZ.
 wersja B – pow. zewnętrzne i wewnętrzne cynkowane.
Zabrania się dokonywania jakichkolwiek przeróbek przy zbiornikach bez zgody producenta.

ZAMAWIANIE

W zamówieniu należy podać nazwę zbiornika, wielkość, wersję oraz wykonanie, np.:
 „Filtr pospieszny Typ I-5A, wykonanie prawe” oznacza filtr pospieszny zamknięty
typ I o średnicy Dz=608 mm, pojemności V=0,55 m3 , z włazem zasypowym po prawej stronie, z pow. zewnętrzną zabezpieczoną przed korozją.

DODATKOWE INFORMACJE

Termin dostawy należy uzgodnić indywidualnie.
Przy zamawianiu sprawdzić aktualność danych technicznych. Na życzenie klienta, istnieje możliwość zmiany podstawowych parametrów zbiorników (np. rozstawu króćców, dopuszczalnego ciśnienia lub temperatury, itp.) po wcześniejszej konsultacji z projektantem.

Filtry pośpieszne zamknięte pionowe typ I Ø 400 - Ø 800