FILTRY POŒPIESZNE ZAMKNIŹTE PIONOWE TYP II Ø1000-Ø2400

KZ-05/19

PRZEZNACZENIE

Filtry pospieszne zamknięte stosowane są w procesach uzdatniania wody do mechanicznego oczyszczania wody z drobnych zanieczyszczeń. Wypełniane są materiałem filtracyjnym na płycie uzbrojonej w dysze filtracyjne dobierane indywidualnie przez projektanta. Pracują na ciśnienie do 0,6 MPa i w temperaturze do 20°C. Podlegają odbiorowi UDT.

WYKONANIE

Filtry pospieszne zamknięte typ II produkujemy w 16 wielkościach w oparciu o własną dokumentację koncesyjną zatwierdzoną przez UDT. Wykonywane są do ustawienia na ziemi, na trzech nogach. Materiały użyte do produkcji zbiorników posiadają atesty hutnicze. Ze względu na usytuowanie włazów zasypowych (względem króćca 2) produkujemy filtry w dwóch wersjach:
 wykonanie prawe – włazy zasypowe po prawej stronie,
 wykonanie lewe – włazy zasypowe po lewej stronie.
Powierzchnie zewnętrzne zbiorników zabezpieczone są podkładem miniowym. Powierzchnie wewnętrzne mogą być dodatkowo pokryte farbą epoksydową dwuskładnikową z atestem PHZ. Filtry w wielkościach 1-4 wykonujemy również w wersji cynkowanej zew. i wewnątrz. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek przeróbek przy zbiornikach bez zgody producenta.

ZAMAWIANIE

W zamówieniu należy podać nazwę zbiornika, jego wielkość, wersję wykończenia oraz rodzaj wykonania, np.:
 „Filtr pospieszny Typ II-7, malowany, wykonanie lewe” oznacza filtr pospieszny zamknięty typ II o średnicy Dz=1620 mm, pojemności V=5,1 m3 , malowany, z króćcami po lewej stronie.

DODATKOWE INFORMACJE

Termin dostawy należy uzgodnić indywidualnie. Przy zamawianiu sprawdzić aktualność danych technicznych. Na życzenie klienta, istnieje możliwość zmiany podstawowych parametrów zbiorników (np. rozstawu króćców, dopuszczalnego ciśnienia lub temperatury, itp.) po wcześniejszej konsultacji z projektantem.

FILTRY POŒPIESZNE ZAMKNIŹTE PIONOWE TYP II Ø1000-Ø2400