FILTRY POŚPIESZNE ZAMKNIĘTE PIONOWE TYP III Ø2600-Ø3400

KZ-06/19

PRZEZNACZENIE

Filtry pospieszne zamknięte stosowane są w procesach uzdatniania wody do mechanicznego oczyszczania wody z drobnych zanieczyszczeń. Wypełniane są materiałem filtracyjnym na płycie uzbrojonej w dysze filtracyjne dobierane indywidualnie przez projektanta. Pracują na ciśnienie do 0,6 MPa i w temperaturze do 20°C. Podlegają odbiorowi UDT.

WYKONANIE

Filtry pospieszne zamknięte typ III produkujemy w 10 wielkościach w oparciu o własną dokumentację koncesyjną zatwierdzoną przez UDT. Wykonywane są do ustawienia na ziemi na czterech nogach. Materiały użyte do produkcji zbiorników posiadają atesty hutnicze. Powierzchnie zewnętrzne zbiorników zabezpieczone są podkładem miniowym. Powierzchnie wewnętrzne mogą być dodatkowo pokryte farbą epoksydową dwuskładnikową z atestem PHZ. Na życzenie klienta istnieje możliwość zastosowania filtrów żużlowych. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek przeróbek przy zbiornikach bez zgody producenta.

ZAMAWIANIE

W zamówieniu należy podać nazwę zbiornika oraz jego wielkość, np.: „Filtr pospieszny Typ III-28” oznacza filtr pospieszny zamknięty typ III o średnicy Dz=2828 mm i pojemności V=21,9 m3

DODATKOWE INFORMACJE

Termin dostawy należy uzgodnić indywidualnie. Przy zamawianiu sprawdzić aktualność danych technicznych. Na życzenie klienta, istnieje możliwość zmiany podstawowych parametrów zbiorników (np. rozstawu króćców, dopuszczalnego ciśnienia lub temperatury, itp.) po wcześniejszej konsultacji z projektantem.

FILTRY POŚPIESZNE ZAMKNIĘTE PIONOWE TYP III Ø2600-Ø3400