ODGAZOWYWACZE TERMICZNE TYP I

KZ-09/19

PRZEZNACZENIE

Odgazowywacze termiczne przeznaczone są do odgazowywania wody uzupełniającej i powracających skroplin, przeznaczonych do zasilania kotłów. Odgazowywanie polega na wytrąceniu zawartych w wodzie gazów, a zwłaszcza tlenu i dwutlenku węgla. Wytrącone gazy usuwane są do atmosfery. Pracują na ciśnienie do 0,04 MPa i w temperaturze do 120°C. Nie podlegają odbiorowi UDT

WYKONANIE

Odgazowywacze termiczne typ I produkujemy w 6 wielkościach w zakresie od Ø300 do Ø500 mm, w oparciu o własną dokumentacji konstrukcyjną. Materiały użyte do produkcji zbiorników posiadają atest hutniczy. Zbiorniki zabezpieczone są zewnętrznie podkładem miniowym. Odgazowywacze montuje się do króćca na zbiorniku zasilającym w pozycji pionowej. Na życzenie zamawiającego dostarczamy odgazowywacze łącznie z osprzętem określonym przez inwestora w projekcie technologicznym. Odgazowywacze wykonujemy również ze stali nierdzewnych i kwasoodpornych. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek przeróbek przy zbiornikach bez zgody producenta.

ZAMAWIANIE

W zamówieniu należy podać nazwę zbiornika oraz jego wielkość, np.: „Odgazowywacz termiczny typ I-4” oznacza odgazowywacz termiczny średnicy Dz=406 mm, pojemności V=0,22 m3 i całkowitej wysokości H=2270 mm.

DODATKOWE INFORMACJE

Termin dostawy należy uzgodnić indywidualnie. Przy zamawianiu sprawdzić aktualność danych technicznych. Na życzenie klienta, istnieje możliwość zmiany podstawowych parametrów zbiorników (np. rozstawu króćców, dopuszczalnego ciśnienia lub temperatury, itp.) po wcześniejszej konsultacji z projektantem.

ZBIORNIKI WYRÓWNAWCZE SPRĘŻONEGO POWIETRZA