ODGAZOWYWACZE TERMICZNE TYP II

KZ-10/19

PRZEZNACZENIE

Odgazowywacze termiczne przeznaczone są do odgazowywania wody uzupełniającej i powracających skroplin, przeznaczonych do zasilania kotłów. Odgazowywanie polega na wytrąceniu zawartych w wodzie gazów, a zwłaszcza tlenu i dwutlenku węgla. Wytrącone gazy usuwane są do atmosfery. Pracują na ciśnienie do 0,04 MPa i w temperaturze do 120°C. Nie podlegają odbiorowi UDT.

WYKONANIE

Odgazowywacze termiczne Typ II produkujemy w 12 wielkościach w zakresie od Ø600 do Ø1200 mm, w oparciu o własną dokumentację konstrukcyjną. Materiały użyte do produkcji zbiorników posiadają atest hutniczy. Zbiorniki zabezpieczone są zewnętrznie podkładem miniowym. Odgazowywacze montuje się do króca na zbiorniku zasilającym w pozycji pionowej. Na życzenie zamawiającego dostarczamy odgazowywacze łącznie z osprzętem określonym przez inwestora w projekcie technologicznym. Odgazowywacze wykonujemy również ze stali nierdzewnych i kwasoodpornych. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek przeróbek przy zbiornikach bez zgody producenta.

ZAMAWIANIE

W zamówieniu należy podać nazwę zbiornika oraz jego wielkość, np.: „Odgazowywacz termiczny Typ II-6” oznacza odgazowywacz termiczny o średnicy Dz=1012 mm, pojemności V=1,83 m3 i całkowitej wysokości H=2434 mm.

DODATKOWE INFORMACJE

Termin dostawy należy uzgodnić indywidualnie. Przy zamawianiu sprawdzić aktualność danych technicznych. Na życzenie klienta, istnieje możliwość zmiany podstawowych parametrów zbiorników (np. rozstawu króćców, dopuszczalnego ciśnienia lub temperatury, itp.) po wcześniejszej konsultacji z projektantem.

ZBIORNIKI WYRÓWNAWCZE SPRĘŻONEGO POWIETRZA