Odkraplacze do rurociągów Ø 15 ÷ Ø 65

KZ-18/19

PRZEZNACZENIE

Odkraplacze stosuje się do montażu na rurociągach sprężonego powietrza o œśrednicy Ø15 do Ø65 mm. Stosuje do oddzielania wody, pary i oleju w instalacjach sprężonego powietrza. Pracują na ciśnienie do 1,0 MPa i w temperaturze do 80°C. Nie podlegają odbiorom UDT.

WYKONANIE

Odkraplacze do rurociągów sprężonego powietrza Ø15 ÷ Ø65 produkujemy w 7 wielkościach w oparciu o własną dokumentacje konstrukcyjną. Materiały użyte do produkcji zbiorników posiadają atest hutniczy. Zabezpieczone są zewnętrznie podkładem miniowym. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek przeróbek przy zbiornikach bez zgody producenta.

ZAMAWIANIE

W zamówieniu należy podać nazwę zbiornika oraz jego wielkość, np.:  „Odkraplacz 2” oznacza odkraplacz o średnicy DZ=133 mm i pojemności V=3,5 dm3, do rurociągów sprężonego powietrza Dn=20 mm.

DODATKOWE INFORMACJE

Termin dostawy należy uzgodnić indywidualnie. Przy zamawianiu sprawdzić aktualność danych technicznych. Na życzenie klienta, istnieje możliwość zmiany podstawowych parametrów zbiorników (np. rozstawu króćców, dopuszczalnego ciśnienia lub temperatury, itp.) po wcześniejszej konsultacji z projektantem.

ZBIORNIKI WYRÓWNAWCZE SPRĘŻONEGO POWIETRZA