Odkraplacze do rurociągów Ø 80 ÷ Ø 150

KZ-19/19

PRZEZNACZENIE

Odkraplacze stosuje się do montażu na rurociągach sprężonego powietrza o œśrednicy Ø80 do Ø150 mm. Służy do oddzielania wody, pary i oleju w instalacjach sprężonego powietrza. Pracują na ciśnienie do 1,0 MPa i w temperaturze do 80°C. Podlegają odbiorowi UDT.

WYKONANIE

Odkraplacze do rurociągów sprężonego powietrza Ø80 ÷ Ø150 produkujemy w 4 wielkościach w oparciu o własną dokumentacje konstrukcyjną. Materiały użyte do produkcji zbiorników posiadają atest hutniczy. Zabezpieczone są zewnętrznie podkładem miniowym. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek przeróbek przy zbiornikach bez zgody producenta.

ZAMAWIANIE

W zamówieniu należy podać nazwę zbiornika oraz jego wielkość, np.: „Odkraplacz 4” oznacza odkraplacz o średnicy Dz=406 mm i pojemności V=88 dm3, do rurociągów sprężonego powietrza Dn=125 mm.

DODATKOWE INFORMACJE

Termin dostawy należy uzgodnić indywidualnie. Przy zamawianiu sprawdzić aktualność danych technicznych. Na życzenie klienta, istnieje możliwość zmiany podstawowych parametrów zbiorników (np. rozstawu króćców, dopuszczalnego ciśnienia lub temperatury, itp.) po wcześniejszej konsultacji z projektantem.

ZBIORNIKI WYRÓWNAWCZE SPRĘŻONEGO POWIETRZA