ODMULACZE Ø150 – Ø400

KZ-27/19

PRZEZNACZENIE

Odmulacze stosowane są w układach centralnego ogrzewania do zatrzymywania zanieczyszczeń w postaci ciał stałych unoszonych przez wodę. Ze względu na parametry pracy dzielą się na dwa typy: A – na ciśnienie do 0,6 MPa i temperaturę do 165°C, C – na ciśnienie do 1,6 MPa i temperaturę do 200°C. Podlegają odbiorowi UDT odmulacze w wielkościach 3/C, 4C i 5-6

WYKONANIE

Odmulacze produkujemy w 6 wielkościach w oparciu o własną dokumentację konstrukcyjno-koncesyjną zatwierdzoną przez UDT. Przeznaczone są do montażu bezpośrednio na rurociągach (bez konstrukcji wsporczej). Materiały użyte do produkcji zbiorników posiadają atest hutniczy. Zabezpieczone są zewnętrznie podkładem miniowym. Na życzenie zamawiającego dostarczamy zbiorniki z osprzętem określonym przez inwestora w projekcie technologicznym. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek przeróbek przy zbiornikach bez zgody producenta.

ZAMAWIANIE

W zamówieniu należy podać nazwę zbiornika, jego wielkość oraz typ wykonania, np.: „Odmulacz 5/C” oznacza odmulacz o średnicy Dz=406 mm, o pojemności V=80 dm3, na ciśnienie do 1,6 MPa i temperaturę do 200°C, do bezpośredniego montażu na rurociągach.

DODATKOWE INFORMACJE

Termin dostawy należy uzgodnić indywidualnie. Przy zamawianiu sprawdzić aktualność danych technicznych. Na życzenie klienta, istnieje możliwość zmiany podstawowych parametrów zbiorników (np. rozstawu króćców, dopuszczalnego ciśnienia lub temperatury, itp.) po wcześniejszej konsultacji z projektantem.

ZBIORNIKI WYRÓWNAWCZE SPRĘŻONEGO POWIETRZA