ODMULACZE Ø500 – Ø700

KZ-28/19

PRZEZNACZENIE

Odmulacze stosowane są w układach centralnego ogrzewania do zatrzymywania zanieczyszczeń w postaci ciał stałych unoszonych przez wodę. Pracują na ciśnieniu do 1,6 MPa i temperaturę do 150°C. Podlegają odbiorowi UDT

WYKONANIE

Odmulacze produkujemy w 3 wielkościach w oparciu o własną dokumentację konstrukcyjno-koncesyjną zatwierdzoną przez UDT. Przeznaczone są do montażu na wspornikach. Materiały użyte do produkcji zbiorników posiadają atest hutniczy. Zabezpieczone są zewnętrznie podkładem miniowym. Na życzenie zamawiającego dostarczamy zbiorniki z osprzętem określonym przez inwestora w projekcie technologicznym. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek przeróbek przy zbiornikach bez zgody producenta.

ZAMAWIANIE

W zamówieniu należy podać nazwę zbiornika, jego wielkość oraz typ wykonania, np.: „Odmulacz 7/C” oznacza odmulacz o średnicy Dz=500 mm, o pojemności V=0,16 m3, na ciśnienie do 1,6 MPa i temperaturę do 150°C, do bezpośredniego montażu na wspornikach.

DODATKOWE INFORMACJE

Termin dostawy należy uzgodnić indywidualnie. Przy zamawianiu sprawdzić aktualność danych technicznych. Na życzenie klienta, istnieje możliwość zmiany podstawowych parametrów zbiorników (np. rozstawu króćców, dopuszczalnego ciśnienia lub temperatury, itp.) po wcześniejszej konsultacji z projektantem.

ZBIORNIKI WYRÓWNAWCZE SPRĘŻONEGO POWIETRZA