ODMULACZE STOJĄCE Ø400 – Ø1000

KZ-29/19

PRZEZNACZENIE

Odmulacze stosowane są w układach centralnego ogrzewania do zatrzymywania zanieczyszczeń w postaci ciał stałych unoszonych przez wodę. Ze względu na parametry pracy dzielą się na trzy typy: Typ A – ciśnienie do 0,6 MPa, Typ B – ciśnienie do 1,0 MPa, Typ C – ciśnienie do 1,6 MPa Wszystkie odmulacze stojące pracują w temperaturze do 190°C. Podlegają odbiorowi UDT.

WYKONANIE

Odmulacze produkujemy w 8 wielkościach w oparciu o własną dokumentację konstrukcyjno-koncesyjną zatwierdzoną przez UDT. Wykonane są na nogach do ustawienia na ziemi. Materiały użyte do produkcji zbiorników posiadają atest hutniczy. Zabezpieczone są zewnętrznie podkładem miniowym. Na życzenie zamawiającego dostarczamy zbiorniki z osprzętem określonym przez inwestora w projekcie technologicznym. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek przeróbek przy zbiornikach bez zgody producenta.

ZAMAWIANIE

W zamówieniu należy podać nazwę zbiornika, jego wielkość oraz typ wykonania, np.: „Odmulacz stojący 3/B” oznacza odmulacz stojący o średnicy Dz=612 mm, o pojemności V=0,35 m3, na ciśnienie do 1,0 MPa i temperaturę do 190°C, stojący na nogach

DODATKOWE INFORMACJE

Termin dostawy należy uzgodnić indywidualnie. Przy zamawianiu sprawdzić aktualność danych technicznych. Na życzenie klienta, istnieje możliwość zmiany podstawowych parametrów zbiorników (np. rozstawu króćców, dopuszczalnego ciśnienia lub temperatury, itp.) po wcześniejszej konsultacji z projektantem.

ZBIORNIKI WYRÓWNAWCZE SPRĘŻONEGO POWIETRZA