RURY SYFONOWE

KZ-49/19

PRZEZNACZENIE

Rury syfonowe są to naczynia stosowane w stacjach uzdatniania wody dla zabezpieczenia zbiorników zasilających i rozprężaczy przed wzrostem ciśnienia powyżej 0,04 MPa, jak również zabezpieczenie zbiorników zasilających przed napowietrzeniem.

WYKONANIE

Rury syfonowe wykonane są z rur w gatunku R35 oraz kołnierzy w gatunku ST3S. Górna część walcowa zakończona jest kołnierzem połączonym śrubami i króćcem dopływowym. Dolna część walcowa zamknięta jest denkiem płaskim, w którym znajduje się króciec spustowy. W płaszczu rury syfonowej znajdują się dwa króćce do płynowskazu oraz króciec odpływowy. Do wnętrza wpuszczona jest rura o mniejszej średnicy , która zakończona jest w górnej części kołnierzem . Zewnętrzną powierzchnię rury syfonowej należy pokryć powłoką antykorozyjną.

ZAMAWIANIE

W zamówieniu należy podać wielkość rury.

DODATKOWE INFORMACJE

Termin dostawy należy uzgodnić indywidualnie.
Przy zamawianiu sprawdzić aktualność danych technicznych.

ZBIORNIKI WYRÓWNAWCZE SPRĘŻONEGO POWIETRZA