ROZPRĘŻACZE ODMULIN I ODSOLIN

KZ-14/19

PRZEZNACZENIE

Rozprężacze odmulin i odsolin służą do zmniejszania strat wody kotłowej i zmniejszania strat ciepła występujących przy odparowaniu odmulin o zbyt wysokiej temperaturze w zbiornikach kondensatu, przy równoczesnym zmniejszeniu temperatury odprowadzanych odmulin. Pracują na ciśnienie do 0,05 MPa i w temperaturze do 200°C.

WYKONANIE

Rozprężacze odmulin i odsolin produkujemy w 7 wielkościach w oparciu o własną dokumentację konstrukcyjną. Wykonywane są w dwóch wersjach: A – do ustawienia na ziemi na nogach, B – do zawieszania na wspornikach. Materiały użyte do produkcji zbiorników posiadają atest hutniczy. Zbiorniki zabezpieczone są zewnętrznie podkładem miniowym. Na życzenie zamawiającego dostarczamy zbiorniki łącznie z osprzętem określonym przez inwestora w projekcie technologicznym. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek przeróbek przy zbiornikach bez zgody producenta.

ZAMAWIANIE

W zamówieniu należy podać nazwę zbiornika, wielkość oraz wersję wykonania, np.: „Rozprężacz odmulin i odsolin 4-B” oznacza rozprężacz odmulin i odsolin o średnicy Dn=700 mm, do zawieszania na wspornikach.

DODATKOWE INFORMACJE

Termin dostawy należy uzgodnić indywidualnie. Przy zamawianiu sprawdzić aktualność danych technicznych. Na życzenie klienta, istnieje możliwość zmiany podstawowych parametrów zbiorników (np. rozstawu króćców, dopuszczalnego ciśnienia lub temperatury, itp.) po wcześniejszej konsultacji z projektantem.

ZBIORNIKI WYRÓWNAWCZE SPRĘŻONEGO POWIETRZA