SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE

KZ-46/19

PRZEZNACZENIE

Sprzęgło hydrauliczne (zwane też pionowym rozdzielaczem) stosowane jest w instalacjach jedno- i wielokotłowych w celu hydraulicznego odłączenia obiegu kotłowego od grzewczego. Typ A pracuje na ciśnienie do 0,6 MPa i temperaturę do 100°C, typ B pracuje na ciśnienie do 1,6 MPa i temperaturę do 150°C. Wielkości 2-13 typu A i 1-13 typu B podlegają odbiorowi UDT.

WYKONANIE

Sprzęgło hydrauliczne produkujemy w 13 wielkościach typu A i 13 wielkościach typu B, w oparciu o własną dokumentację koncesyjną zatwierdzoną przez UDT. Materiały użyte do produkcji zbiorników posiadają atest hutniczy. Zabezpieczane są zewnętrznie farbą podkładową. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek przeróbek bez zgody producenta.

ZAMAWIANIE

W zamówieniu należy podać nazwę zbiornika, jego wielkość oraz typ wykonania, np.: Sprzęgło hydrauliczne 2A/150/65 .oznacza sprzęgło hydrauliczne wielkość 2, na ciśnienie 0,6 Mpa, o pojemności 15 dm3 i o średnicy Dn=150 mm, z króćcem przyłączeniowym dn 65 mm. Na zlecenie zamawiającego wykonujemy sprzęgła hydrauliczne stojące na nogach (od wielkości 6 do 13).

DODATKOWE INFORMACJE

Termin dostawy należy uzgodnić indywidualnie. Przy zamawianiu sprawdzić aktualność danych technicznych. Na życzenie klienta, istnieje możliwość zmiany podstawowych parametrów zbiorników (np. rozstawu króćców, dopuszczalnego ciśnienia lub temperatury, itp.) po wcześniejszej konsultacji z projektantem.

ZBIORNIKI WYRÓWNAWCZE SPRĘŻONEGO POWIETRZA