WYMIENNIKI CIEPŁA Ø900 – Ø1200

KZ-47/19

PRZEZNACZENIE

Wymienniki ciepła służą do podgrzewania wody do celów socjalnych i gospodarczych. Przeznaczone są do pracy przy ciśnieniu 0.6 MPa i podlegają odbiorowi UDT. Czynnikiem grzejnym może być woda lub para wodna o temperaturze do 165°C oraz ciśnieniu nie większym niż 0,6 MPa.

WYKONANIE

Wymienniki ciepła produkujemy w zakresie średnic Dn 900 – 1200 mm i pojemności 1,0 – 4,0 m3 w oparciu o własną dokumentację koncesyjno-konstrukcyjną. Wymienniki są konstrukcją stalową wykonaną z blach atestowanych. Element rozłączny stanowi głowica wraz z wężownicą, która dla danej wielkości wykonana w dwóch wersjach, różniących się powierzchnia ogrzewalną. Zbiorniki zabezpieczone są zewnątrz farbą podkładową, wewnątrz zaleca się stosowanie ochrony protektorowej (rodzaj i ilość protektorów określana jest w dokumentacji). Na życzenie zamawiającego dostarczymy wymienniki z osprzętem do pomiaru i sygnalizacji oraz podporami wg karty katalogowej W.U.B.P. 1.4.7

ZAMAWIANIE

W zamówieniu należy podać nazwę zbiornika, jego wielkość oraz typ wykonania, np.: „Wymiennik ciepła Dn=1000 mm, V=1,5 m3 , z wężownicą 5,1m2”.

DODATKOWE INFORMACJE

Termin dostawy należy uzgodnić indywidualnie. Przy zamawianiu sprawdzić aktualność danych technicznych. Na życzenie klienta, istnieje możliwość zmiany podstawowych parametrów zbiorników (np. rozstawu króćców, dopuszczalnego ciśnienia lub temperatury, itp.) po wcześniejszej konsultacji z projektantem.

ZBIORNIKI WYRÓWNAWCZE SPRĘŻONEGO POWIETRZA