ZASOBNIKI CIEPŁA POZIOME TYP A

KZ-33/19

PRZEZNACZENIE

Zasobniki ciepła poziome wchodzą w skład węzłów cieplnych centralnej ciepłej wody. Wyrównują obciążenia cieplne i hydrauliczne źródeł i sieci cieplnej systemów ciepłowniczych oraz tłumią wahania temperatury ciepłej wody użytkowej za wymiennikami. Pracują na ciśnienie do 0,6 MPa i temperaturę do 70°C. Podlegają odbiorowi UDT.

WYKONANIE

Zasobniki ciepła poziome typu A wykonujemy w 12 wielkościach w oparciu o własną dokumentację koncesyjną zatwierdzoną przez UDT. Ustawione są na dwóch podporach: stałej i ruchomej. Materiały użyte do produkcji zasobników posiadają atest hutniczy. Zabezpieczane są w wersjach: standard (tylko malowane z zewnątrz farbą podkładową), malowane wewnątrz farbą epoksydową spożywczą a atestem PZH, z zewnątrz malowane farbą podkładową, ocynkowane z zewnątrz i wewnątrz (do średnicy 1600). Na życzenie zamawiającego montujemy wkłady protektorowe ze stopu magnezu i dostarczamy zbiorniki z osprzętem określonym przez inwestora w projekcie technologicznym. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek przeróbek bez zgody producenta.

ZAMAWIANIE

W zamówieniu należy podać nazwę zbiornika, jego wielkość oraz typ wykonania, np.: Zasobnik ciepła poziomy wlk. 5, malowany – oznacza zasobnik ciepła poziomy, o średnicy Dn=1200 mm, pojemności V=2,5 m3 na ciśnienie do 0,6 MPa, zewnętrznie malowany, a wewnętrznie zabezpieczony przed korozją wkładani protektorowymi.

DODATKOWE INFORMACJE

Termin dostawy należy uzgodnić indywidualnie. Przy zamawianiu sprawdzić aktualność danych technicznych. Na życzenie klienta, istnieje możliwość zmiany podstawowych parametrów zbiorników (np. rozstawu króćców, dopuszczalnego ciśnienia lub temperatury, itp.) po wcześniejszej konsultacji z projektantem.

ZBIORNIKI WYRÓWNAWCZE SPRĘŻONEGO POWIETRZA