ZBIORNIK POŚREDNI Ø4200 mm

KZ-50/19

PRZEZNACZENIE

Zbiornik pośredni służy do magazynowania wody o różnym przeznaczeniu, np.: wody pitnej, w instalacjach p. poż. (tryskaczowej) i innych.

WYKONANIE

Zbiornik pośredni do wody tryskaczowej produkowane są w oparciu o własną dokumentację koncesyjną. Materiały użyte do produkcji zbiorników posiadają atesty hutnicze. Ze względu na usytuowanie włazu dolnego produkujemy w dwóch wykonaniach: wykonanie prawe – właz po prawej stronie, wykonanie lewe – właz po lewej stronie. Powierzchnie zewnętrzne zbiorników zabezpieczone są podkładem miniowym lub farbą nawierzchniową w kolorze do uzgodnienia. Powierzchnie wewnętrzne mogą być zabezpieczone antykorozyjnie zestawem wybranym przez klienta np.: Famoksyd z atestem PZH, Friazinc R + Inertol 49 Wdick. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek przeróbek przy zbiornikach bez zgody producenta.

ZAMAWIANIE

W zamówieniu należy podać nazwę zbiornika, jego wielkość oraz typ wykonania, np.: „Zbiornik pośredni wody tryskaczowej Ø 4200 mm, wykonanie prawe”.

DODATKOWE INFORMACJE

Termin dostawy należy uzgodnić indywidualnie. Przy zamawianiu sprawdzić aktualność danych technicznych. Na życzenie klienta, istnieje możliwość zmiany podstawowych parametrów zbiorników (np. rozstawu króćców, dopuszczalnego ciśnienia lub temperatury, itp.) po wcześniejszej konsultacji z projektantem.

ZBIORNIKI WYRÓWNAWCZE SPRĘŻONEGO POWIETRZA