ZBIORNIK V=100m3, Ø2900 mm

KZ-52/19

PRZEZNACZENIE

Zbiornik V=100 m3 służy do magazynowania wody zimnej w instalacjach klimatyzacyjnych.

WYKONANIE

Zbiorniki wody zimnej produkowane są w oparciu o własną dokumentację koncesyjną zatwierdzoną przez UDT. Materiały użyte do produkcji zbiorników posiadają atesty hutnicze. Zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika: zewnątrz malowany 2 x farbą podkładową i izolowany pianką poliuretanową IRPUR E-33 o grubości 200 mm + osłona z blachy ocynkowanej lub aluminiowej Zabrania się dokonywania jakichkolwiek przeróbek przy zbiornikach bez zgody producenta

ZAMAWIANIE

W zamówieniu należy podać nazwę zbiornika, jego wielkość oraz typ wykonania, np.: „Zbiornik wody zimnej V=100 m3, φ=2900 mm”.

DODATKOWE INFORMACJE

Termin dostawy należy uzgodnić indywidualnie. Przy zamawianiu sprawdzić aktualność danych technicznych. Na życzenie klienta, istnieje możliwość zmiany podstawowych parametrów zbiorników (np. rozstawu króćców, dopuszczalnego ciśnienia lub temperatury, itp.) po wcześniejszej konsultacji z projektantem.

ZBIORNIKI WYRÓWNAWCZE SPRĘŻONEGO POWIETRZA