ZBIORNIKI DO KONDENSATU TYP A-1

KZ-20/19

PRZEZNACZENIE

Zbiorniki do kondensatu typ A-1 służą do zbierania kondensatu z sieci i instalacjiparowej przed jego przetłoczeniem do kotłów. Są to zbiorniki bezciśnieniowe pracujące w temperaturze do 100°C. Nie podlegają odbiorowi UDT.

WYKONANIE

Zbiorniki do kondensatu typ A-1 produkujemy w 4 wielkościach w oparciu o własną dokumentację konstrukcyjną. Są to zbiorniki o podstawie prostokątnej bez wzmocnienia. Materiały użyte do produkcji zbiorników posiadają atest hutniczy. Zabezpieczone są zewnętrznie podkładem miniowym. Na życzenie zamawiającego dostarczamy zbiorniki z osprzętem określonym przez inwestora w projekcie technologicznym. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek przeróbek przy zbiornikach bez zgody producenta.

ZAMAWIANIE

W zamówieniu należy podać nazwę zbiornika oraz jego wielkość, np.: „Zbiornik do kondensatu typ A-1, poz. 3” oznacza zbiornik do kondensatu typ A1 o podstawie prostokątnej 1000×1000 mm, o pojemności V=750 m3, bez wzmocnienia.

DODATKOWE INFORMACJE

Termin dostawy należy uzgodnić indywidualnie. Przy zamawianiu sprawdzić aktualność danych technicznych. Na życzenie klienta, istnieje możliwość zmiany podstawowych parametrów zbiorników (np. rozstawu króćców, dopuszczalnego ciśnienia lub temperatury, itp.) po wcześniejszej konsultacji z projektantem.

ZBIORNIKI WYRÓWNAWCZE SPRĘŻONEGO POWIETRZA