ZBIORNIKI HYDROFOROWE POZIOME Ø 2200 mm

KZ-51/19

PRZEZNACZENIE

Zbiorniki hydroforowe poziome są to zbiorniki wodno-powietrzne pracujące w instalacjach wodociągowych. Służą do utrzymania ciśnienia w instalacjach wody pitnej, przeciw pożarowej (tryskaczowej) i innych

WYKONANIE

Zbiorniki hydroforowe poziome produkowane są w oparciu o własną dokumentację koncesyjną zatwierdzoną przez UDT. Materiały użyte do produkcji zbiorników posiadają atesty hutnicze. Ze względu na usytuowanie włazu produkujemy hydrofory w dwóch wersjach:  wykonanie prawe – właz po prawej stronie,  wykonanie lewe – właz po lewej stronie. Powierzchnie zewnętrzne zbiorników są czyszczone do II stopnia czystości i malowane zgodnie z zaleceniami zamawiającego. Powierzchnie wewnętrzne mogą być zabezpieczone antykorozyjnie zestawem według wymagań klienta np.:
I – Famoksyd z atestem PZH,
II – Friazinc R + Inertol 49 Wdick
Zabrania się dokonywania jakichkolwiek przeróbek przy zbiornikach bez zgody producenta

ZAMAWIANIE

W zamówieniu należy podać nazwę zbiornika oraz wykonanie, np.:  “Hydrofor poziomy DN 2200 mm, wykonanie prawe”.

DODATKOWE INFORMACJE

Termin dostawy należy uzgodnić indywidualnie. Przy zamawianiu sprawdzić aktualność danych technicznych. Na życzenie klienta, istnieje możliwość zmiany podstawowych parametrów zbiorników (np. rozstawu króćców, dopuszczalnego ciśnienia lub temperatury, itp.) po wcześniejszej konsultacji z projektantem.

ZBIORNIKI HYDROFOROWE POZIOME Ø 2200 mm