ZBIORNIKI MAGAZYNOWE OLEJU OPAŁOWEGO, DWUPŁASZCZOWE V= 5 – 100 m3

KZ-54/19

PRZEZNACZENIE

Zbiorniki przeznaczone są do magazynowania olejów opałowych, wykorzystywanych jako paliwo w kotłach energetycznych. Są to zbiorniki niskociśnieniowe z pojedynczym płaszczem o parametrach eksploatacyjnych: podciśnienie maksymalne 0,001 MPa, nadciśnienie maksymalne 0,02 MPa, temperatura maksymalna magazynowanego produktu 50°C, maksymalny poziom napełnienia 0,9 Dn. Przystosowane są ze względów ekologicznych do posadowienia naziemnego w niecce lub wannie betonowej. Podlegają odbiorowi UDT.

WYKONANIE

Są to zbiorniki cylindryczne, stalowe, poziome. Spoczywają na dwóch podporach umożliwiających ich posadowienie. Zbiorniki wyposażone są we właz, króćce technologiczne, uchwyty transportowe z otworami do mocowania przewodów uziemiających. Posiadają podest obsługowy z drabinką i barierkami. Zabezpieczenie antykorozyjne: powierzchnie zewnętrzne malowane farbami epoksydowymi (kolor do uzgodnienia), powierzchnie wewnętrzne pokrywa się olejem ochronnym Antykolm na czas transportu i składowania. Na życzenie zamawiającego wykonujemy izolację ciepłochronną zbiorników.

ZAMAWIANIE

W zamówieniu należy podać nazwę oraz pojemność zbiornika

DODATKOWE INFORMACJE

Termin dostawy należy uzgodnić indywidualnie. Przy zamawianiu sprawdzić aktualność danych technicznych. Na życzenie klienta, istnieje możliwość zmiany podstawowych parametrów zbiorników (np. rozstawu króćców, dopuszczalnego ciśnienia lub temperatury, itp.) po wcześniejszej konsultacji z projektantem.

ZBIORNIKI WYRÓWNAWCZE SPRĘŻONEGO POWIETRZA