ZBIORNIKI WYRÓWNAWCZE SPRĘŻONEGO POWIETRZA

KZ-17/19

PRZEZNACZENIE

Zbiorniki wyrównawcze sprężonego powietrza stosuje się do magazynowania sprężonego powietrza oraz wyrównywania chwilowych wahań ciśnienia (zachodzących w czasie sprężania powietrza w sprężarkach) i zapewnienia stałego ciśnienia w punktach poboru. Pracują na ciśnienie do 1,0 MPa i w temperaturze do 80°C. Podlegają odbiorowi UDT.

WYKONANIE

Zbiorniki wyrównawcze sprężonego powietrza produkujemy w 14 wielkościach w oparciu o własną dokumentację koncesyjno-konstrukcyjną zatwierdzoną przez UDT. Materiały użyte do produkcji zbiorników posiadają atest hutniczy. Zbiorniki w wielkościach 1-3 posiadają wyczystkę DN125, w wielkościach 4-5 dwie wyczystki DN125, a w wielkościach 6-14 właz 400×300. W wersji malowanej zewnętrznie wykonujemy zbiorniki we wszystkich wielkościach. W wersji cynkowanej zewnętrznie i wewnętrznie wykonujemy zbiorniki w wielkościach 1 ÷10. Króćce do cynkowania wykonywane są tylko w wielkościach 9 i 10, a po cynkowaniu zaślepiane są korkami. Na życzenie zamawiającego dostarczamy zbiorniki łącznie z osprzętem określonym przez inwestora w projekcie technologicznym. Instalowany osprzęt podlega UDT i powinien posiadać atestację. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek przeróbek przy zbiornikach bez zgody producenta.

ZAMAWIANIE

W zamówieniu należy podać nazwę zbiornika, jego wielkość, oraz wersje wykończenia (malowanie, cynkowanie), np.:  „Zbiornik sprężonego powietrza wlk. 5, cynkowany” oznacza zbiornik sprężonego powietrza o średnicy Dz=1016 mm i pojemności V=1,5 m3 , cynkowany.

DODATKOWE INFORMACJE

Termin dostawy należy uzgodnić indywidualnie. Przy zamawianiu sprawdzić aktualność danych technicznych. Na życzenie klienta, istnieje możliwość zmiany podstawowych parametrów zbiorników (np. rozstawu króćców, dopuszczalnego ciśnienia lub temperatury, itp.) po wcześniejszej konsultacji z projektantem.

ZBIORNIKI WYRÓWNAWCZE SPRĘŻONEGO POWIETRZA