ZBIORNIKI ZASILAJĄCE POZIOME TYP I, TYP II

KZ-08/19

PRZEZNACZENIE

Zbiorniki zasilające poziome typ I i typ II są elementami układu stabilizującego central cieplnych parowych i wodnych. Służą do gromadzenia uzdatnionej wody odgazowanej, dla uzupełnienia ubytków wody w centrali cieplnej i z nią związanej sieci cieplnej. Zbiorniki typ II posiadają rurę grzewczą otwartą do podgrzewania wody parowej (typ I bez rury grzewczej). Pracują na ciśnienie do 0,04 MPa i w temp. do 120°C. Nie podlegają odbiorowi UDT.

WYKONANIE

Zbiorniki zasilające poziome typ I i typ II produkujemy w 32 wielkościach w oparciu o własną dokumentację konstrukcyjną. Produkowane są w dwóch wersjach: prawej i lewej – wersja lewa jest lustrzanym odbiciem wersji prawej pokazanej na rysunku. Zbiorniki zasilające wyposażamy w dwie podpory: stałą i ruchomą. Materiały użyte do produkcji zbiorników posiadają atesty hutnicze. Dna zbiorników wykonujemy jako płaskie wzmocnione żebrami. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek przeróbek przy zbiornikach bez zgody producenta.

ZAMAWIANIE

W zamówieniu należy podać nazwę zbiornika, jego wielkość i wersję wykonania, np.: „Zbiornik zasilający typ II/10/P” oznacza zbiornik zasilający poziomy typ II
o średnicy Dz=1412 mm, pojemności V = 7,2 m3 w wersji prawej, wyposażony w rurę grzewczą.

DODATKOWE INFORMACJE

Termin dostawy należy uzgodnić indywidualnie. Przy zamawianiu sprawdzić aktualność danych technicznych. Na życzenie klienta, istnieje możliwość zmiany podstawowych parametrów zbiorników (np. rozstawu króćców, dopuszczalnego ciśnienia lub temperatury, itp.) po wcześniejszej konsultacji z projektantem.

ZBIORNIKI WYRÓWNAWCZE SPRĘŻONEGO POWIETRZA