PRZEZNACZENIE

Zbiorniki hydroforowe pionowe Typ A-I są to zbiorniki wodno-powietrzne pracujące w instalacjach wodociągowych budynków. Służą do utrzymania ciśnienia w instalacji wodnej. Potrzebne ciśnienie wytwarza się za pomocą pomp i sprężarek powietrznych. Pracują na ciśnienie do 0,6 MPa i w temperaturze do 40°C. Podlegają odbiorowi UDT.

WYKONANIE

Zbiorniki hydroforowe pionowe Typ A-I produkujemy w 14 wielkościach, w oparciu o własną dokumentację koncesyjną zatwierdzoną przez UDT. Materiały użyte do produkcji hydroforów posiadają atesty hutnicze. W wersji malowanej i cynkowanej zewnętrznie i wewnętrznie wykonujemy hydrofory we wszystkich wielkościach. Króćce do cynkowania 7 i 8 wykonywane są we wszystkich wielkościach i po cynkowaniu zaślepiane są korkami. Na życzenie zamawiającego dostarczamy zbiorniki z osprzętem określonym przez inwestora w projekcie technologicznym. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek przeróbek przy zbiornikach bez zgody producenta.

ZAMAWIANIE

W zamówieniu należy podać nazwę zbiornika, jego wielkość oraz wersję wykonania prawą „P” lub lewą „L” króćca odpływowo-dopływowego w zależności od usytuowania zbiornika w instalacji technologicznej, np.:  Hydrofor pionowy Typ A I-8 cynk. – oznacza hydrofor pionowy Typ A-I o średnicy Dz=1210 mm, pojemności V=2,5 m3 , cynkowany zewnętrznie i wewnętrznie, układ wykonania „P” (przedstawiony na rysunku).

DODATKOWE INFORMACJE

Termin dostawy należy uzgodnić indywidualnie. Przy zamawianiu sprawdzić aktualność danych technicznych. Na życzenie klienta, istnieje możliwość zmiany podstawowych parametrów zbiorników (np. rozstawu króćców, dopuszczalnego ciśnienia lub temperatury, itp.) po wcześniejszej konsultacji z projektantem.

ZBIORNIKI HYDROFOROWE PIONOWE TYP A-I